Voor verwijzers

Samen creëren we stabiliteit en welzijn voor uw cliënten.

Samenwerken

Bij Nabben verwelkomen we verwijzers van gemeenten, instellingen en andere organisaties. We begrijpen de unieke uitdagingen en behoeften van uw cliënten en streven ernaar om professionele en empathische diensten te leveren. Ontdek hoe onze diensten in beschermingsbewind, budgetbeheer, mentorschap, en curatele passende ondersteuning en stabiliteit kunnen bieden aan uw cliënten.

Professioneel beschermingsbewind

Wanneer uw cliënten moeite hebben om hun financiën te beheren, biedt ons deskundige team beschermingsbewind als een oplossing. Wij zorgen voor stabiliteit door het beheren van vermogen, regelen van betalingen en ondersteuning bij fiscale zaken, alles om uw cliënten financiële rust te bieden.

Effectief budgetbeheer

Als uw cliënten kampen met structurele financiële tekorten, kan ons budgetbeheer helpen om hun financiële situatie te stabiliseren. We introduceren structuur en overzicht in hun financiële huishouding, waardoor ze de controle over hun geld weer terugkrijgen.

Samenwerken met Bij Nabben

Het samenwerken met Bij Nabben betekent een partnership aangaan waarin wederzijds respect, open communicatie en gedeelde waarden centraal staan. We streven naar gezamenlijke doelen om de best mogelijke resultaten voor onze cliënten te bereiken.

Efficiënt

Snelle, soepele processen voor effectieve ondersteuning.

Transparant

Volledige openheid in alle dienstverlening.

Samenwerken

Proactieve samenwerking voor harmonie en synergie.

Ontzorgen

Verlichting door verantwoordelijkheid en zorg over te nemen.

Zorgzaam mentorschap en curatele

Voor cliënten die ondersteuning nodig hebben op het gebied van persoonlijke zorg en welzijn, of die bredere bescherming behoeven, bieden we mentorschap en curatele aan. Wij behartigen hun belangen op alle levensgebieden, bouwen een vertrouwensband op en zorgen voor hun welzijn.

Veelgestelde vragen

Hoe blijf ik betrokken bij de zorg en ondersteuning van mijn cliënt?

Bij Nabben waardeert de samenwerking met verwijzers en erkent het belang van gecoördineerde zorg. We houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en beslissingen en betrekken u waar nodig bij het proces, respecterend de privacy en wensen van de cliënt.

Hoe snel kan Bij Nabben ondersteuning bieden aan mijn cliënt?

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren op verwijzingen. Afhankelijk van de specifieke behoeften en urgentie van de cliënt, kunnen we direct ondersteuning en diensten bieden of een geschikt tijdspad vaststellen.

Hoe verwijs ik een cliënt door naar Bij Nabben?

U kunt een cliënt doorverwijzen naar Bij Nabben door contact met ons op te nemen via 077-3333009 of info@bijnabben.nl. We zullen samen met u de specifieke behoeften en omstandigheden van de cliënt doornemen om de beste dienstverlening te bepalen.

 

Welke informatie is nodig om een cliënt door te verwijzen?

Om een vlotte verwerking te garanderen, hebben wij basisinformatie zoals de naam, contactgegevens, en specifieke behoeften of uitdagingen van de cliënt nodig. Verdere informatie en documentatie kunnen later worden verzameld, afhankelijk van de specifieke diensten die vereist zijn.

Voor hulpzoekenden

Ontdek hoe wij je stap voor stap begeleiden naar financiële stabiliteit en welzijn!

Voor verwijzers

Leer hoe wij samenwerken om optimale ondersteuning en begeleiding te bieden aan uw cliënten!