Privacyverklaring

Bij Nabben respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en streeft naar volledige transparantie met onze klanten. Hieronder staat ons beleid beschreven omtrent de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel ervan en de rechten van betrokkenen.

Verantwoordelijkheid en Contact

Bij Nabben is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor contact kunt u ons bereiken via:

Gegevensverzameling

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De verzamelde persoonsgegevens omvatten onder meer uw naam, contactgegevens, BSN nummer, financiële informatie, en details over eventuele schulden.

Doel van Verwerking

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste acties.

Bewaartermijn

De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, in ieder geval zolang als de maatregelen en overeenkomsten, zoals beschermingsbewind en budgetbeheer, van kracht zijn. Na beëindiging wordt uw administratie aan u overgedragen.

Uw Rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@bijnabben.nl of naar ons postadres. Wij zullen binnen vijf werkdagen op uw verzoek reageren.

Voor hulpzoekenden

Ontdek hoe wij je stap voor stap begeleiden naar financiële stabiliteit en welzijn!

Voor verwijzers

Leer hoe wij samenwerken om optimale ondersteuning en begeleiding te bieden aan uw cliënten!