Privacy- en beveiligingsbeleid

Inleiding

Tussen alle informatie die cliënten aan ons kantoor ter beschikking stellen, zitten ook persoonsgegevens. Deze informatie betreft ofwel direct een persoon of is naar deze persoon te herleiden. We hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan, in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Belangrijkste Uitgangspunten

  1. Gebruik van Persoonsgegevens: Deze worden uitsluitend opgevraagd en gebruikt voor de uitvoering van onze taak.
  2. Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
  3. Inzage en Correctie: De betrokkene heeft recht op inzage in de vastgelegde persoonsgegevens en kan eisen dat deze worden verbeterd of verwijderd.
  4. Geheimhouding: We dragen zorg voor de geheimhouding van de verkregen persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Voor situaties waarin wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken, hebben we de kern van ons beleid en de voorschriften vanuit de AVG vastgelegd in een privacyverklaring.

Datalekken

Datalekken omvatten situaties waar er inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Bij een datalek worden passende stappen ondernomen, inclusief melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene indien nodig.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bij Nabben is verantwoordelijk voor de gegevens van betrokkenen. Bij constatering van een datalek door een verwerker moet dit zo snel mogelijk aan ons worden doorgegeven.

ICT en Beveiliging

De ICT-structuur van Bij Nabben is adequaat beveiligd. Het bewustzijn bij medewerkers betreffende veilig werken wordt constant gestimuleerd, en er worden maatregelen genomen zoals regelmatige updates van virusscansoftware en het gebruik van sterke wachtwoorden.

Bewustzijn en Veiligheid

Medewerkers worden voortdurend gestimuleerd om veilig te werken door aandacht te vragen voor zaken als het niet openen van verdachte e-mails en het niet klikken op verdachte links. Bij het langdurig verlaten van de werkplek wordt men aangemoedigd uit te loggen.

Voor hulpzoekenden

Ontdek hoe wij je stap voor stap begeleiden naar financiële stabiliteit en welzijn!

Voor verwijzers

Leer hoe wij samenwerken om optimale ondersteuning en begeleiding te bieden aan uw cliënten!